วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Index Living Mall รับสมัครพนักงาน part time รายได้ดีวุฒิ ม.6 ขึ้นไป


Index Living Mall รับสมัครพนักงาน part time รายได้ดีวุฒิ ม.6 ขึ้นไป โทรสอบถามข้อมูลก่อนนะค่ะ ทางเว็บช่วยประชาสัมพันธ์งาน Part Time ห่อของขวัญให้ลูกค้า คนที่ต้องการ สามารถสมัครงาน Part Time  ทำงานพาร์ทไทม์ในแขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รับคนทำงานพาร์ทไทม์จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้าง 310 บาท ต่อวัน

คุณสมบัติที่ต้องการ
ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 28 ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ทำงานได้วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง
ทำงานได้ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 4 - 5 วัน
รับสมัครงานในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00
ติดต่อสมัครงานได้ที่คุณธนิษฐ์
02-3480707 ต่อ 302
084-3483211
เอกสารที่จำเป็น
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนารับรองวุฒิฯ
สำหรับผู้ชายต้องมีสำเนาเกณฑ์ทหารหรือ ร.ด.
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ไม่บังคับ)


แหล่งงานอื่นๆ
งาน part time ทำที่บ้าน