วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Wow Wow ฐานเงินเดือนปรับใหม่ประจำปี 2558Wow Wow ฐานเงินเดือนปรับใหม่ประจำปี 2558 ข้าราชการหลายๆ คนดีใจ และพอใจกับฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้นใหม่ เป็นกำลังใจให้ข้าราชการทุกคนทำงานอย่างเต็มทีและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ในปี 2558 ปรับเพิ่ม 4%