วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อัพเดรทข่าวงานราชการ 2557: กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่ม 6 อัตรา

อัพเดรทข่าวงานราชการ 2557: กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่ม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2557  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักกายภาพบำบัด และพยาบาลวิชาชีพ สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


 

กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
นักกายภาพบำบัด รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
พยาบาลวิชาชีพ รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
การรับสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2557
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 หมู่ 8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-682030-42 ต่อ 145 เว็บไซต์: www.srisangworn.go.th