วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตารางการงดจ่ายกระไฟฟ้าชั่วคราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตารางการงดจ่ายกระไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง กำหนดในแต่ละเขตเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น กฟน.แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว18-23 มิถุนายน 2558.นี้พิมพ์
การไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
- ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 107อาคารชุดอัสสกาญจน์เพลส ตึก 7, 8, 9,วัดศรีบุญเรือง, อู่ซ่อมเรือและบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง

นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่บ้านเรืองนครวิลล่า

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
- ถนนรามคำแหง 112 หมู่บ้านสัมมากร 1ซอย 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
- ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 7

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนทุ่งมังกร ในซอยทุ่งมังกร 12
- ถนนร่วมพัฒนา ในซอยวิบูลย์สาธุกิจ

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- ถนนเพชรพระราม ซอยกำเนิดทรัพย์, ซอยอารีณี 1,ซอยบ้านสามหลัง, ซอยฉายเดชา และปั๊มแก๊ส ปตท.

นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนน 345 หมู่บ้านมิตรประชาเพลส
- ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่บ้านบัวทองเคหะ ซอย 2

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- ถนนพระราม 2 ซอย 54 ตั้งแต่คลองสี่บาทถึงทางรถไฟ
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนกรุงเทพ-นนท์ 44 ซอยสุภาร่วม

เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
- ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 51, 55, 57, 59, 61ริมคลองลำกอไผ่, ริมคลองลำมะขาม,หมู่บ้านราชพฤกษ์ และริมถนนฉลองกรุง
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- ถนนพระรามเก้า ซอยพระรามเก้า 49,ซอยพระรามเก้า 49 แยก 11และร้านอาหารยอดลาบเป็ด
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
- ถนนมิตรไมตรี ซอยมิตรไมตรี 28
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
- ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 164 แยก 3

นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่บ้านพระปิ่น 3
- ถนนราชพฤกษ์ หน้าร้านอาหารสหรัฐ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
กรุงเทพมหานคร
เวลา 22.00 น. - 05.00 น.
- ถนนรามคำแหง ตั้งแต่หน้าบริษัท เบทเตอร์เวย์ จำกัด(มิสทีน) ถึงหน้าโครงการหมู่บ้านเวร่าถนนราษฏร์พัฒนา