วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รับสมัคร 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ

รับสมัคร 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ขอแชร์งานสรรหาลูกจ้างให้กับกรมขนส่งทางบก หากใครมีความประสงค์อยากทำงานสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ http://job.dlt.go.th/  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายนเท่านั้น อย่ารอช้ากรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 100 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 100 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 84 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี

2.ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์

3.ตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.dlt.go.th/  หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 4 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิน จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา
-สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
-สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย จำนวน 4 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จำนวน 5 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา