วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว


งานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว : ประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2557  ในวันและเวลาราชการ หากสนใจหารายได้เสริม ทำงานระยะสั้นติดต่อได้ที่นี่ด้วยตนเอง

งาน part time,งาน full time, งานอื่นๆ หากสนใจคลิ๊กที่นี่
รายละเอียดงาน

  ๑) งานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
  ๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง:  ทำสัญญาจ้าง จำนวน ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗)
สิทธิประโยชน์:  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.opsmoac.go.th