วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กันยายน 2558 งานราชการจำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กันยายน 2558 งานราชการจำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ สังกัดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ (งานอื่นๆ ที่น่าสนใจ)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กันยายน 2558

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารัฐกิจ การจัดการ การบัญชี ศึกษาศาสตร์ และภาษาและวรรณคดี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กันยายน 2558 ที่เว็บไซต์http://job.dtn.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
หมวดหมู่ :: พนักงานราชกา