วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

งานราชการวันนี้ แนะนำกรมศุลกากร รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรางานราชการวันนี้ แนะนำกรมศุลกากร รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2558 สนใจสมัครด่วนนะค่ะ แต่ถ้ากำลังมองหางาน part time คลิ๊กที่นี่
กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน 2558

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 24 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

2. ตำแหน่ง ศุลการักษ์
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ