วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา


บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วันนี้ทางเว็บไซด์อยากจะมาแนะนำงานสำหรับคนที่กำลังมองหางานทำลองคลิ๊กเข้ามาดูที่นี่ บริษัทฯ มีความมั่นคง สวัสดิการดีมาก ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่  http://recruit.boonrawd.co.th/บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

รายละเอียดตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล
ช่วงเวลาเปิดรับ : รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับ : 1 อัตรา


ข้อมูลตำแหน่งงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description)
 • ดูแล ประสานกับบริษัทในเครือเกี่ยวกับการสัมภาษณ์,ทำสัญญาจ้าง,งานด้านสวัสดิการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ตรวจสอบ และบันทึกประวัติการลา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน การโอนย้าย  แต่งตั้ง สิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานบริษัทในเครือ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและสิทธิประโยชน์พนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification):
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 28 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-7 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft officeและ internet ได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
999 ถนนสามเสน ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร: ( 662 ) 242-4000
แฟกซ์: ( 662 ) 669-2089 , 243-1740
อีเมล: pr_relations@boonrawd.co.th