วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ข่าวงานรัฐวิสาหกิจ งานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ข่าวงานรัฐวิสาหกิจ งานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 งานที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี วันนี้ทางเว็บไซด์ http://parttimejubthai.blogspot.com/ อยากจะมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบว่า บริษัทขนส่งจำกัดกำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 12 ตำแหน่ง

ประกาศบริษัทขนส่งจำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคลากร ระดับ 4
3. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4
4. นายช่าง ระดับ 4
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้ากำลัง
- ด้านสถาปัตยกรรม(ก่อสร้าง)
5. ช่างเทคนิค ระดับ 2
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้ากำลัง
- ด้านอิเล็กทรอนิกส์
6. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2
7. พนักงานธุรการ ระดับ 2
8. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://job.transport.co.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียดคุณวุฒิ
หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ