วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

งาน parttime ในกรุงเทพฯ งานขายบัตรภาพยนตร์ ทางเมเจอร์เปิดรับสมัครพาร์ทไทม์

งาน part time ทำงานที่ โรงหนังเมเจอร์ ขายบัตรภาพยนตร์ ขายขนมเครื่องดื่ม บริการลูกค้า ซึ่งทาง Major Cineplex รับสมัคร พนักงานพาร์ทไทม์ โรงภาพยนตร์เมเจอร์  มีหน้าที่ประจำแผนก ขายบัตรภาพยนตร์  ขายขนมเครื่องดื่ม บริการลูกค้า  รายได้เริ่มต้นชั่วโมงละ 27 บาทค่ะ ต้องอายุ 18-25 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ทำงานสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 4 วัน วันละ 4-7 ชม. ค่ะ ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานใหญ่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :02-5155300 ต่อ 846 Fax : 02-5115819