วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

MK Restaurants สุกี้ รับสมัครพนักงานจำนวน 50 อัตรา ด่วน

MK รับสมัครพนักงานจำนวน 50 อัตรา ด่วน
เปิดรับหลายตำแหน่ง สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรักในงานบริการ สนใจติดต่อสมัครงานได้แล้ววันนี้ สนใจทำงาน MK สุกี้ คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

งาน part time กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ประจำร้าน MK, YAYOI             จำนวน  50  อัตรา                          

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้จัดการแผนกเดลิเวอรี่

 จำนวน   1  อัตรา                                   

เพศชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร 2 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ด้านงานเดลิเวอรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

 จำนวน   1  อัตรา

 เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 0-3 ปี

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส

จำนวน  1  อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในงานด้านดูแลระบบ IT OPERATION , ระบบ Network , ระบบ Server

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

จำนวน  1  อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี

สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ มีความเข้าใจในงานออกแบบตกแต่งภายในได้ดี

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จำนวน  3  อัตรา

สังกัด โรงงานบางนาตราด ( CK4.)

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP

สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน

ประจำสำนักงานใหญ่และประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี

ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

งาน part-time อื่นๆ ในกรุงเทพฯ