วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

JOB งานราชการ วันนี้กรมการปกครองเปิดสมัครสอบ


JOB งานราชการ วันนี้กรมการปกครองเปิดสมัครสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ใครสนใจงานราชการ สมัครงานผ่านเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2559  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 160 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 อัตรา รวม 200 อัตรา
กรมการปกครองเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา

กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 160 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์job2.dopa.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
เข้าชม 66366 ครั้ง