วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรมสรรพากร งานราชการ ประกาศรับสมัครสอบ จำนวน 103 อัตรา


กรมสรรพากร งานราชการ ประกาศรับสมัครสอบ จำนวน 103 อัตรา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ใครสนใจยื่นใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.rd.go.th กรมสรรพากร  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :    ตามที่ ก.พ. กำหนด 

ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งว่าง :    100 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา :    - ปวส. - อนุปริญญา

2.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :    ตามที่ ก.พ. กำหนด 

ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา :    - ปวส. - อนุปริญญา

คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด


เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.rd.go.th


อ่านต่อได้ที่: http://www.jobthaidd.com/jobs-id29760.html