วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

งานราชการ : 2016 กองพลทหารราบที่ 15 เปิดสอบเข้ารับราชการ 319 อัตรา


งานราชการ : 2016 กองพลทหารราบที่ 15 เปิดสอบเข้ารับราชการ 319 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559 มีหลายตำแหน่งที่กำลังเปิด สนใจสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง วันนี้ทางเว็บไซด์ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/ ลงวันที่ 7/4/59กองพลทหารราบที่ 15 เปิดสอบเข้ารับราชการ 319 อัตราประกาศกองพลทหารราบที่ 15 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เสมียนฯ (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ม.6)
จำนวน 69 อัตรา

2. นายสิบชิ้นส่วน , นายสิบคลังฯ,นายสิบกำลังพล ,นายสิบการทำลาย ,นายสิบส่งกำลังสายฯ,หัวหน้าเสมียนศูนย์ข่าว (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ม.6)
จำนวน 13 อัตรา

3. พลขับฯ ,พลขับรถ ,พลขับรถกู้  (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ม.3)
จำนวน 136 อัตรา

4. นายสิบสูทกรรม ,พลสูทกรรม (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ม.3)
จำนวน 21 อัตรา

5. ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างซ้อมยานยนต์ล้อ (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ปวช.)
จำนวน 41 อัตรา

6. พลช่างก่อสร้าง, นายสิบช่างก่อสร้าง (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ปวช.)
จำนวน 9 อัตรา

7. ช่างเครื่องมือกล ,ช่างอาวุธ ,พลประจำรถถากถาง (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ปวช.)
จำนวน 8 อัตรา

8. ช่างวิทยุ (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ปวช.)
จำนวน 2 อัตรา

9. พลวิทยุโทรเลข , พนักงานวิทยุ ,พลสลับสาย ,พลทางสาย,พลวิทยุ,พล.สว.ฯ (อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย วุฒิ ม.3)
จำนวน 20 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร