วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อย. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน


อย. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน ยื่นใบสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถ้าต้องการทำงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดต่อสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงคค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th/ ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ