วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับบุคคลากรจำนวน 8 อัตรา


สภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 http://www.nsc.go.th หรือ http://job.nsc.go.th