วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

งาน part time ร้านหนังสือชั้นนำ (SE-ED BOOK) เปิดรับด่วนสมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

งาน part time ร้านหนังสือชั้นนำ (SE-ED BOOK) เปิดรับด่วนสมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่จำกัดเพศชาย หรือหญิง

สำหรับน้องๆนิสิต-นักศึกษาที่ต้องการหางานทำ งาน Part Time ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านหนังสือชั้นนำ รับสมัครจำนวนมาก 


ทางร้าน SE-ED BOOK CENTER  เปิดรับในตำแหน่งงาน Part Time สำหรับคนที่อายุ 18-30 ปี สามารถทำได้ทุกคน ใครที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะ

งาน Part Time ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านหนังสือชั้นนำ รับสมัครจำนวนมาก


เอกสารที่ใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 2 ใบ

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. แผนกสรรหาบุคลากรซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ. บางนา – ตราด ก.ม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
- 02-739-8555 ต่อ 8641-3 หรือ 086-3253354, 081-3588834, 086-3293300